25.05-29.05

Понеділок 25.05

1. Фіз. культура

Ранкова зарядка https://youtu.be/zhtd3SINCx4

https://www.youtube.com/watch?v=5eeYJrGIzHA&feature=youtu.be

Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань.

Вкінці навчання отримати сертифікат.

Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

2. Біологія
Повторити "Адаптації"

3. Анг. мова
Send me an email with a short essay. The topic of your essay is "Pros and cons of distance
learning". You should describe your own experience of all advantages and disadvantages
of distance learning. You may type it in a Word programme or just take a photo of your
written work. Send your essay to ingamelnichuk@ukr.net . Do it in a creative way. The
best essays will be placed on a school page in Facebook. Deadline - Thursday.

4. Геометрія

5. Фізика

6. Історія України
Повторення. Підготовка до ЗНО.

7. Українська мова

Вівторок 26.05

1. Укр. літ

2. Укр. літ

3. Географія
повторення -

https://learningapps.org/view6601865

4. Всесвітня історія.

Контрольна робота. Пройти тести:
https://naurok.com.ua/test/mizhnarodni-vidnosini-u-drugiy-polovini-hh---poch-hhi-st-514640.html ;
Здати сьогодні, результати скинути сьогодні.

6. Зар. література

Узагальнення вивченого матеріалу.

7. Астрономія

Підсумковий урок . Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті
суспільства(проекти)

Середа 27.05

1. Алгебра

2. Інформатика

3. Фізика

Повторення та узагальнення. Ядерна та атомна фізика. Онлайн тест
https://onlinetestpad.com/ua/testview/22818-test-z-rozd%D1%96lu-atomna-%D1%96-yaderna-f%D1%96zika

4. Фіз. культура

Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань.

Вкінці навчання отримати сертифікат.

Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

5. Укр. мова

7. Захист Вітчизни

Вправи на перекладинi https://youtu.be/8N5ge08wPUI

Четвер 28.05

1. Алгебра

2. Історія України

3. Укр. літ

4. Укр. літ

5. Фізика

6. Укр. мова

7. Худ. культура

П’ятниця 29.05

1. Укр. мова

2. Біологія

3. Історія України

4. Інформатика

5. Анг. мова Send me an email with a short essay. The topic of your essay is "Pros and cons of distance
learning". You should describe your own experience of all advantages and disadvantages
of distance learning. You may type it in a Word programme or just take a photo of your
written work. Send your essay to ingamelnichuk@ukr.net . Do it in a creative way. The
best essays will be placed on a school page in Facebook. Deadline - Thursday.

6. Фіз. культура

Для дівчаток:

https://www.youtube.com/watch?v=M2EO0A759bw&feature=youtu.be

Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань. Вкінці навчання отримати сертифікат.

Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

7. Худ. культура

18.05-22.05

Понеділок 18.05

1. Фіз. культура

Ранкова зарядка https://youtu.be/zhtd3SINCx4
https://www.youtube.com/watch?v=5eeYJrGIzHA&feature=youtu.be
Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування,
всього 12 питань. Вкінці навчання отримати сертифікат. Посилання
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

2. Біологія
Проєкт: "Клонування організмів", "Нанотехнології в біології", "Трансгенні
організми: за і проти"- один на вибір: презентація, буклет, постер тощо)

3. Анг. мова

Пройти семестрове тестування Speaking до 12:00
Посилання на тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=723564

4. Геометрія
https://classroom.google.com/c/NTY1ODY5ODQ1NjZa/a/MTA0MDI5NDMzNzQ2/details

5. Фізика

6. Історія України
Практичне заняття : Екологічні проблеми України в кінці 20- на початку 21 ст.
Провести дослідження, результати представити у презентації.

7. Українська мова

Вівторок 19.05

1. Укр. літ

2. Укр. літ

3. Географія
Виконати завдання контрольної роботи за темою "Суспільна географія України"
за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=675937
на тест відводиться 40 хвилин, у вас є лише одна спроба, завдання активні до 22 травня

4. Всесвітня історія.

Розвиток культури ( 1945- початок 21 ст.) НТР, становлення
індустріального суспільства. ( Опорний конспект)

5. Хімія
Повтор параграфів 23-24. Завдання 190, 191, С. 148

6. Зар. література

Урок позакласного читання: Патрік Зюскінд " Голуб. " Прочитати твір,
визначити тему, ідею, жанр, проблематику.

7. Астрономія

Середа 20.05

1. Алгебра
https://classroom.google.com/c/NTY1NzA5ODA3NjRa/m/MTA0MDI5NDMzNTA5/details

2. Інформатика

3. Фізика

4. Фіз. культура

Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань.

Вкінці навчання отримати сертифікат.

Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

5. Укр. мова

6. Хімія
Повтор параграфа 33, завдання 274, С, 206

7. Захист Вітчизни


Вправи на перекладинi https://youtu.be/8N5ge08wPUI

Четвер 21.05

1. Алгебра
https://classroom.google.com/c/NTY1NzA5ODA3NjRa/m/MTA0MDI5NDMzNTA5/details

2. Історія України
Створити презентацію: Здобутки та проблеми розвитку Херсонщини у
роки незалежності. Повторити тему : Україна в роки незалежності.

3. Укр. літ

4. Укр. літ

5. Фізика

6. Укр. мова

7. Худ. культура

П’ятниця 22.05

1. Укр. мова

2. Біологія
Повтор "Біологічні основи здорового способу життя".

3. Історія України

Контрольна робота з теми: Україна в період незалежності. Пройти тести:
https://naurok.com.ua/test/ukra-na-v-roki-nezalezhnosti-504349.html

4. Інформатика

5. Анг. мова

6. Фіз. культура

Для дівчаток:

https://www.youtube.com/watch?v=M2EO0A759bw&feature=youtu.be

Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань. Вкінці
навчання отримати сертифікат.

Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

7. Худ. культура

12.05-15.05
Вівторок 12.05
1. Укр. літ
2. Укр. література
Повторення вивченого матеріалу. Підготовка до ЗНО
3. Географія

Матеріали до теми уроку подані в Гугл класі за посиланням

https://classroom.google.com/u/0/c/NTYxOTQ0NjUyNjJa/p/MTAwODI1OTAxMTQy/details
4. Всесвітня історія.
НТР у другій половині 20 - на початку 21 ст. Розвиток науки і техніки. Становлення постіндустріального
суспільства. Дати, терміни, персоналії - виписати
5. Хімія
Повторити параграфи 5-8, завдання 50, 53, С. 41.
6. Зарубіжна література
Контрольний твір "Сучасна література в юнацькому читанні." ( на прикладі прочитаного твору за вибором.)
7. Астрономія
Узагальнення та систематизація теми:Всесвіт.Наша Галактика. П.22-30. Контрольна робота.
https://naurok.com.ua/testovi-zavdannya-z-temi-zori-galaktiki-vsesvit-116389.html
Середа 13.05
1. Алгебра
2. Інформатика
3. Фізика

Розділ "Електродинаміка". П. 1-20. Тести онлайн. 1.3 Електричний струм у метслах.
1.4 Електричний струм в електролітах.Електроліз

https://onlinetestpad.com/ua/testview/178553-11-klas-13-elektrichnij-strum-u-metalakh

https://onlinetestpad.com/ua/testview/180626-11-klas-14-elektrichnij-strum-v-elektrolitakh-elektroliz

4. Фіз. культура
Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12
питань. Вкінці навчання отримати сертифікат.
Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
5. Укр. мова
Повторити складне речення. Складне речення з різними видами звя′зку. За підручником параграф 35, 36.
Впр.370, 373.
6. Хімія
7. Захист Вітчизни
Вправи на перекладинi https://youtu.be/8N5ge08wPUI
Четвер 14.05
1. Алгебра
2. Історія України
Зміни в системі освіти , Нова українська школа. Розвиток науки. Література. Опрацювати параграф 29, пункти 1-3.
3. Укр. літ
4. Укр. література
Повторення вивченого матеріалу. Підготовка до ЗНО
5. Фізика
Повторення розділу. "Електродинаміка". П.1-20. Онлайн тести. 1.5 Електричний струм у газах та вакуумі.
1.6. Електричний струм у напівпровідниках
https://onlinetestpad.com/ua/testview/182565-11-klas-16-elektrichnij-strum-u-napivprovidnikakh
https://onlinetestpad.com/ua/testview/180893-11-klas-15-elektrichnij-strum-u-gazakh-ta-vakuumi
6. Укр. мова
7. Худ. культура
П’ятниця 15.05
1. Укр. мова
Повторити складне речення. Складне речення з різними видами звя′зку. За підручником параграф 35, 36.
Впр.370, 373.
2. Біологія
Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист.
3. Історія України
4. Інформатика
5. Анг. мова
Контроль письма пройти з 10:00 до 10:20 за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=152860
6. Фіз. культура
Для дівчаток:
https://www.youtube.com/watch?v=M2EO0A759bw&feature=youtu.be
Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12
питань. Вкінці навчання отримати сертифікат.
Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
7. Худ. культура
04.05-08.05

Понеділок 04.05

1. Фіз. культура

Ранкова зарядка https://youtu.be/zhtd3SINCx4
https://www.youtube.com/watch?v=5eeYJrGIzHA&feature=youtu.be
Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань.
Вкінці навчання отримати сертифікат.
Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

2. Біологія
Сучасна біотехнологія

3. Анг. мова

Контроль аудіювання за 2 семестр за посиланням. https://vseosvita,ua/test/start/wzg202
Тест відкритий з 10:00 др 10:40 Тест можна проходити тільки з однієї спроби.

4. Геометрія
https://classroom.google.com/c/NTY1ODY5ODQ1NjZa/a/OTU5OTY2MjMyNTFa/details

5. Фізика

Повторити розділ 3. Оптика. (основні формули). С.296 , лабораторна робота. "Визначити
довжину світлової хвилі."

6. Історія України
Дострокові президентські вибори 2014 р. П. Порошенко. Угода
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Соціально- економічний розвиток України у 2014 - 2019 рр.
https://eu-agreement.ed-era.com/b1/p1

7. Українська мова
Повторити просте ускладнене речення( однорідні члени
речення, звертання, вставні слова, відокремлені члени речення)
, повторити параграф 51. написати твір у публіцистичному
стилі "Закінчуючи школу, хочу сказати..."

Вівторок 05.05

1. Укр. літ

2. Укр. література

3. Географія
Матеріали до теми уроку подані в Гугл класі за посиланням
https://classroom.google.com/u/0/c/NTYxOTQ0NjUyNjJa/p/OTkzNjE2OTM5MTFa/details
опрацювати в підручнику параграфи з 29 по 31

4. Всесвітня історія.
Україна в системі міжнародних відносин кінця 20 - початку
21 ст. Втрата статусу яднрної держави.

5. Хімія
Параграф 36, завдання 288, С. 222

6. Зар. література
" Провина зірок.". Образі головних героїв ( письмово) .
Ідея цінності життя.

7. Астрономія

П.30, с.150: Життя у Всесвіті. С.156, перевір свою компетентність. Готуємо проекти по темі.
https://www.youtube.com/watch?v=qrcUtKIDbRg

Середа 06.05

1. Алгебра
https://classroom.google.com/c/NTY1NzA5ODA3NjRa/a/OTk5MDk0Mzg2ODNa/details https://classroom.google.com/c/NTY1NzA5ODA3NjRa/a/OTk5MDk0Mzg2ODNa/details

2. Інформатика

3. Фізика

Повторити розділ 3.Оптика. Онлайн Тест Пад. Квантова оптика.Тест 4.4. Відбивання світла.
Закон відбивання світла.Плоске дзеркало.
https://onlinetestpad.com/ua/testview/218746-11-klas-44-kvantova-optika
https://onlinetestpad.com/ua/testview/218746-11-klas-44-kvantova-optika

4. Фіз. культура

Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань.
Вкінці навчання отримати сертифікат.
Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

5. Укр. мова

Повторити просте ускладнене речення( однорідні члени речення, звертання, вставні слова,
відокремлені члени речення) , повторити параграф 51. написати твір у публіцистичному стилі
"Закінчуючи школу, хочу сказати..."

6. Хімія
Параграф 35, завдання 277, С. 212.

7. Захист Вітчизни

Вправи на перекладинi https://youtu.be/8N5ge08wPUI

Четвер 07.05

1. Алгебра
https://classroom.google.com/c/NTY1NzA5ODA3NjRa/a/OTk5MDk2MDIyMzda/details

2. Історія України
Президентські вибори 2019 року. Виборчі перегони. Перші
кроки президента В. Зеленського у внутрішній і зовнішній
політиці.
https://hromadske.ua/posts/vibori-prezidenta-ukrayini-drugij-tur-onlajn

3. Укр. літ
4. Укр. літ

5. Фізика

Повторити розділ 1: "Електродинаміка. Електричний струм. П. 1-20 Виконати тест: 1.2 Закон
Ома для повного кола. Електричний струм в різних середовищах.
https://onlinetestpad.com/ua/testview/177424-11-klas-12-zakon-oma-dlya-povnogo-kola
https://onlinetestpad.com/ua/testview/22824-elektrichnij-strum-v-r%D1%96znikh-seredovishhakh
6. Укр. мова
7. Худ. культура

П’ятниця 08.05

1. Укр. мова

2. Біологія
Біологія та майбутнє людства.

3. Історія України
Релігійне життя в незалежній Україні. Опрацювати матеріал : http://ru.osvita.ua/vnz/reports/relig/20326/

4. Інформатика

Знайомство з комп’ютерними публікаціями. Види публікацій та ії шаблони. Структура
публікацій. За відсутністю підручників, шукати інформацію в Інтернеті!

5. Анг. мова

Контроль читання за 2 семестр Тест https://vseosvita.ua/test/start/zmh583 Тест відкритий з
10:00 до 10:40. Одна спроба.

6. Фіз. культура

Для дівчаток:

https://www.youtube.com/watch?v=M2EO0A759bw&feature=youtu.be
Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань. Вкінці
навчання отримати сертифікат.
Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

7. Худ. культура

27.04-30.04

Понеділок 27.04

1. Фіз. культура
Ранкова зарядка https://youtu.be/zhtd3SINCx4

undefined
https://www.youtube.com/watch?v=5eeYJrGIzHA&feature=youtu.be
Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань.
Вкінці навчання отримати сертифікат.
Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

2. Біологія
Генна інженерія людини

3. Анг. мова

Підручник С. 229 написати СV (резюме) за зразком і надіслати

4. Геометрія
https://classroom.google.com/w/NTY1ODY5ODQ1NjZa/tc/OTA4MjM3NzgzNDNa

5. Фізика

Повторити §50-63. Контрольна робота: Атомна та ядерна фізика
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-11-klas-atomna-i-yaderna-fizika-55438.html

6. Історія України
Початок Антитерористичної операції (АТО) в Донецькій
та Луганській областях. Бойові дії на сході України
( квітень 2014 -2016рр.)

7. Українська мова

Повторення §49 впр.520. Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці
пропущеної зв*язки. Підібрати самостійно речення.

Вівторок 28.04

1. Укр. літ

2. Укр. літ

Сергій Жадан роман Ворошиловград", "Інтернат", "Вчорашнє" с.239-241. М. Матіос "Майже
ніколи не навпаки"с. 235-237. С. Андрухович "Фелікс. Австрія"с. 247-248. М. Ірванець
"Маленька п'єса про зраду" с. 248-249. Усі теми оглядово.

3. Географія
Матеріали до теми уроку подані в Гугл класі за
посиланням

https://classroom.google.com/c/NTYxOTQ0NjUyNjJa/p/OTM1NzI3MDYxNDla/details
Виконати самостійну роботу за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjPPp9baThoDeDKGPlq1gJ9KZDvtaV2ojry3uJ1btzr6sSGA/viewform

4. Всесвітня історія.
Виникнення, розгортання, основні етапи "Холодної
війни." Міжнародні кризи і конфлікти в 40-80 рр. 20 ст

5. Хімія
Завдання 263, 266, 267, 268, С. 204

6. Зар. література
Джон Майкл Грін " Провина зірок." Прочитати або
переглянути фільм ( "Во всём виноваты звёзды."
Визначити тему, ідею, жанр твору.

7. Астрономія

Повторити п.28,29. Задачі та вправи: с. 147. Перевірити свою компетентність : с. 147.

Середа 29.04

1. Алгебра
https://classroom.google.com/w/NTY1NzA5ODA3NjRa/tc/OTQyODcxOTQ5MDla

2. Інформатика

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок За відсутністю підручників,
шукати інформацію в Інтернеті!

3. Фізика

Повторити п.61. Виконати лабораторну роботу. с.298. Вивчення треків заряджених частинок за
готовими фотографіями

4. Фіз. культура

undefined
Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань.
Вкінці навчання отримати сертифікат.
Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

5. Укр. мова

Повторення §49 впр.520. Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці
пропущеної зв*язки. Підібрати самостійно речення.

6. Хімія
Завдання 261, С. 204. Завдання 274, С. 206.

7. Захист Вітчизни

Вправи на перекладинi https://youtu.be/8N5ge08wPUI

Четвер 30.04

1. Алгебра
https://classroom.google.com/c/NTY1NzA5ODA3NjRa/a/OTQ2NjI2Mjg1NTda/details

2. Історія України
Процес мирного врегулювання: Мінські угоди та "
Нормандська четвірка. ". Реакція світової спільноти на
агресію Росії.
https://www.radiosvoboda.org/a/30432975.html

3. Укр. літ

4. Укр. літ

Сергій Жадан роман Ворошиловград", "Інтернат", "Вчорашнє" с.239-241. М. Матіос "Майже ніколи не навпаки"
с. 235-237. С. Андрухович "Фелікс. Австрія"с. 247-248. М. Ірванець "Маленька п'єса про зраду" с. 248-249. Усі теми
оглядово.

5. Фізика

Повторити: п.52. Лабораторна робота: Спостереження неперервного й лігійчатого спектрів
речовин. (с.297). https://naurok.com.ua/test/elementarni-chastinki-344806.html

6. Укр. мова

7. Худ. культура

21.04-24.04

Вівторок 21.04

1. Укр. літ
2. Укр. літ

Галина Пагутяк "Зачаровані музиканти", С. 241-243; Мирослав Дочинець" Криничар" с.243-245; Ю. Андрухович "Shevchenko is OK", с.228-230; О. Забужко "Казка про калинову сопілку", с. 245-247.

3. Географія

Матеріали до теми уроку подані в Гугл класі за посиланням

https://classroom.google.com/u/0/c/NTYxOTQ0NjUyNjJa

§27, Ознайомитися з Гельсінською угодою (заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі) – програмою дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи. З’ясувати, які міждержавні домовленості існують в міжнародно-правовій, військово-політичній, економічній та гуманітарних сферах. (письмово)

4. Всесвітня історія

Країни Латинської Америки в повоєнний час: революції та диктаторські режими.

5. Хімія

р. № 2, С. 205

6. Зар. літ

Таїр Халілов " До останього подиху". Віддзеркалення трагічної долі кримськотатарського народу в образі головного героя.

7. Астрономія

Повторити п.28-29

сс.147.Перевір свою компетентність (зошит,письмово)

Середа 22.04

1. Алгебра
https://classroom.google.com/c/NTY1NzA5ODA3NjRa/a/OTI5NDI5MDY4NDZa/details
2. Інформатика
3. Фізика

Параграф 63,к.з.
Проект по темі:"Біологічна дія радіації та захист від йонізуючого випромінювання"
Тести:"Ядерна фізика"

4. Фіз. культура

Комплекс для хлопцiв
undefined
переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань. Вкінці навчання отримати серфікат.
Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
5. Укр. мова

Повторити синтаксис простих речень. Типи підрядного зв'язку у словосполученні.

6. Хімія

274, С. 206

7. Захист Вітчизни

Четвер 23.04

1. Алгебра

2. Історія України

Революція гідності 2013-2014. https://www.youtube.com/watch?time_continue=219&v=KWs62YiXPDA&feature=emb_logo&has_verified=1 Небесна сотня.

3. Укр. літ
4. Укр. літ

Галина Пагутяк "Зачаровані музиканти", С. 241-243; Мирослав Дочинець" Криничар" с.243-245; Ю. Андрухович "Shevchenko is OK", с.228-230; О. Забужко "Казка про калинову сопілку", с. 245-247.

5. Фізика
Повторити параграфи 50-63. Стор.292-293,письмово (підготовка до к.р.) Тест 4.4: Квантова фізика
6. Укр. мова

Повторити синтаксис простих речень. Типи підрядного зв'язку у словосполученні.

7. Худ. культура

П’ятниця 24.04

1. Укр. мова

Повторити синтаксис простих речень. Типи підрядного зв'язку у словосполученні.

2. Біологія

Генна та клітинна інженерія в сучасній селекції (Опорні конспекти )

3. Історія України

Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії проти України.

4. Інформатика
5. Анг. мова

Обов'язково пройти тест Reading за посилаланням https://vseosvita.ua/test/start/snr145

Тест доступний з 10:00 до 11:00.

Зверніть, будь ласка, на час виконання тесту.

6. Фіз. культура
Для дівчаток:
https://www.youtube.com/watch?v=M2EO0A759bw&feature=youtu.be
Переглянути 12 серій вправ, з відомими людьми та пройти тестування, всього 12 питань. Вкінці навчання отримати серфікат.
Посилання https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
7. Худ. культура
Перевірте себе. Візуальний ряд. Українська архітектура, скульптура, живопис.

/Files/images/11.png

Кiлькiсть переглядiв: 105

Коментарi