Адміністрація навчального закладу

/Files/images/3.jpg

2. Середа Наталя Миколаївна - т. в. о. директора, заступник директора з виховної роботи, вчитель географії та економіки

2.Рік народження – 1991 р.

3.Освіта - вища

4.Спеціальність за дипломом - учитель географії та економіки

5.Стаж безпосередньої педагогічної роботи – 5 років

6.Місце роботи - Залізнопортівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст..

7.Посада - заступник директора з виховної роботи, учитель географії та економіки

8. Результати попередньої атестації – встановлена кваліфікаційна категорія спеціаліст ІІ категорії

9 .Характеристика якості виконання посадових обов'язків, результативності навчально-виховної роботи, загальної і професійної культури адміністрацією установою Залізнонортівської загальноосвітньої школи.

Середа Наталя Миколаївна працює у Залізнопортівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на посаді вчителя географії та економіки з 2012 року.

Учитель уміло використовує методи компетентно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу на уроках географії, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів, формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал.

Метою фахової діяльності педагога є формування стійкої мотивації до вивчення географії.

Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, форм навчальної діяльності учнів, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи школярів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам. Поряд із цим учні активно користуються наочністю та правильно володіють картами. Широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал. Вдало використовує ситуативні і тематичні малюнки та картини, схеми, таблиці, карти роздатковий матеріал для парної та індивідуальної роботи. Добре поєднуються індивідуальні і колективні форми роботи, різні ігри. Вміло використовує інформаційні технології.

Належну увагу приділяє позакласній роботі з предмету. Проводить роботу з обдарованими дітьми.

Постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, педагогічної майстерності.

Учні неодноразова займали ІІ-ІІІ місця в ІІ турах Всеукраїнських олімпіад.

Підтримує зв’язки з батьками.

Користується повагою серед учнів, батьків, колег по роботі.

/Files/images/2.jpg

1. МАЛЯРЕНКО ТАМАРА ЛЕОНІДІВНА - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики, математики

2. Рік народження - 1963р.

3. Освіта - вища

4. Спеціальність за дипломом - учитель фізики та математики

5. Стаж безпосередньої педагогічної роботи - 29 років

6. Місце роботи - Залізнопортівська ЗОШ І-ІІІ ст..

7. Посада - заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель фізики і математики

8.Державні нагороди – Почесна грамота Голопристанської

райдержадміністрації

грамота управління освіти обласної держадміністрації;

грамота Міністерства освіти і науки України.

9. Форми та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням – курси підвищення кваліфікації в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів ( листопад 2008р)

10. Результати попередньої атестації - вчитель вищої категорії, "Старший вчитель"

11. Характеристика якості виконання посадових обов'язків, результативності навчально-виховної роботи, загальної і професійної культури адміністрацією Залізнонортівської загальноосвітньої школи.

Маляренко Тамара Леонідівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель фізики та математики, працює за отриманим фахом у загальноосвітній школі І-ІІІ ст.. з 1986 року.

Маляренко Т.Л. має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель».

У 2013 році Маляренко Т.Л. підвищила кваліфікацію у Херсонській академії неперервної освіти з питання «Фізика рідного краю»

За час роботи у навчальному закладі Маляренко Т.Л. зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Уроки проводить відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу, застосовує інформаційно-комунікативні технології. Протягом уроку забезпечує максимальну активність учнів, використовує особистісно-зорієнтовані, компетентнісні та діяльнісні підходи навчання, учить дітей аналізувати, систематизувати, застосовувати знання в життєвих ситуаціях, що стимулює учнів до самоосвіти, творчості.

Використовує різноманітні форми, методи, прийоми організації навчально-виховного процесу з урахуванням здібностей учнів. Диференціацію знань проводить з урахуванням вікових особливостей та рівня засвоєння матеріалу. Підвищення мотивації та стимулювання навчальної діяльності здійснює шляхом проблемних ситуацій та завдань відповідно до інтересів учнів. Учитель звертає увагу на розвиток комунікативних навичок.

Маляренко Тамара Леонідівна - творчий, ініціативний педагог. Досконало володіє методикою викладання фізики та математики. Вдало використовує сучасні технології та методики навчання. Має глибокі знання предмета, який викладає, що значно перевищує обсяг навчальної програми. Учитель володіє методами проблемно-дослідницького навчання : створення проблемної ситуації та вирішення її самостійно учнями в процесі проведення експерименту має більшу ефективність у порівнянні з традиційним методом навчання. Така робота показує учням, що кожен з них у певній мірі може зробити «відкриття» самостійно.

У своїй роботі Тамара Леонідівна використовує опорні конспекти, логічні схеми, які дають змогу з великого об'єму інформації виділити головне. Характерною ознакою уроку вчителя є високий темп, активна участь кожного у всіх видах діяльності. Проведення уроків типу: «диспут» , «мозкова атака», «подорож», «змагання», «дослідженя» дозволяють учням мати вільний напрямок навчання, керуватися власними інтересами, стимулювати дух відкриття.

Учитель уміє доцільно, раціонально та комплексно застосувати різні засоби навчання (підручники, навчально-наочні посібники, сучасні комп'ютерні технології). Тамара Леонідівна демонструвала свою роботу на багатьох показових уроках, районних семінарах. Своїм досвідом ділиться з молодими вчителями - колегами. Учні повністю реалізують на уроках свої інтелектуальні можливості, добре сприймають та відтворюють вивчений навчальний матеріал, демонструють глибокі та міцні знання в області теорій та навички вирішення практичних завдань, показують високий результат на районних олімпіадах, а деякі обрали професії, пов'язані із знанням фізики та математики. Учитель веде постійний пошук нових прийомів переконливого впливу та передбачає можливе його використання у спілкуванні. Швидко орієнтується у нестандартних ситуаціях, ініціативна, здатна самостійно приймати рішення у складних ситуаціях, відстоює власну думку.

Уміє застосовувати методи навчання та виховання, що дозволяють досягти максимальних результатів.

Тамара Леонідівна вдало керує методичною роботою у школі.

Учитель володіє педагогічним тактом, принципова, вимоглива до себе та інших.

Користується заслуженим авторитетом серед учнів, колег, батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 2637

Коментарi