Терміни та поняття

Історичне джерело – це пам’ятки, які відображають історичні події та явища .

Речові джерела - пам'ятки матеріальної культури – археологічні знахідки (знаряддя виробництва, предмети побуту, монети тощо), архітектурні пам'ятники;

Писемні джерела – записи на папірусі, на папері, письмові документи, малюнки;

Усні джерела – народні пісні, перекази, казки, легенди, народні прислів'я, приказки та ін.

Археолог – людина, яка займається археологією.

Археологія – наука, що займається пошуком та вивченням речових джерел.

Музей – установа, де зберігаються пам’ятки минулого людей.

Топоніміка - наука, що досліджує походження географічних назв.

Нумізматика - наука, що досліджує монети.

Сфрагістика - наука, що досліджує печатки.

Геральдика – наука, що досліджує герби.

Палеографія – наука, що вивчає історію письма.

Етнографія – наука, що вивчає народи, їхню культуру і побут тощо.

Фольклор – пам’ятки усної народної творчості.

Кiлькiсть переглядiв: 170

Коментарi